Jak uwalniać pojazdy

Uwalnianie pojazdów

Ostatnim krokiem przed otrzymaniem zapłaty za wykonane zadania, jest uwolnienie pojazdów w gnieździe. Po terminowym uwolnieniu w gnieździe pojazdów dostaniesz wynagrodzenie za każdy pojazd. Uwolnienie pojazdów po terminie lub naładowanych poniżej 95% poziomu akumulatora przy zadaniu ładowania może skutkować obniżeniem wypłaty. Jeśli przetrzymasz Birda przez ponad 24 godziny, może on zniknąć z listy Moje zadania i nie otrzymasz za niego żadnej zapłaty.

Płatności tego samego dnia będą dostępne tylko dla pojazdów uwolnionych do 7:00 Zapłata za pojazdy uwolnione po 7:00 zostanie zrealizowana w następny dzień roboczy. Jeśli pojazd jest zaległy, może podlegać nałożeniu kary do 50%.*

*W Izraelu i Polsce, Płatności są przetwarzane odpowiednio co dwa i jeden tydzień..

Aby rozpocząć, naciśnij Uwolnij Birds w menu.

charger_mode_public_view_.JPG

Co to jest gniazdo?

Gniazdo to wyznaczone miejsce, w którym możesz uwalniać pojazdy. Gniazda znajdują się w lokalizacjach, które zapewniają kierowcom łatwy dostęp do pojazdów.

Bardzo ważne, żeby gniazdo nie blokowało drogi pieszym ani nie tarasowało wejść (drzwi, podjazdów, schodów, bram itp.).

Zobaczysz mapę z okrągłymi ikonami, na których widnieją liczby. Ikony oznaczają lokalizację gniazd, a liczba odpowiada liczbie pojazdów, które można uwolnić w poszczególnych gniazdach. Gniazdo po zapełnieniu zniknie z mapy.

Wybór gniazda

Po wybraniu gniazda, kliknij na jego ikonę. Pojawią się trzy opcje: Przejdź do gniazda, szczegółów gniazda i uwolnij.

Zajmij gniazdo

Flyerzy mogą zająć gniazdo, wybierając w aplikacji opcji zajmij gniazdo. Takie działanie zarezerwuje gniazdo na 30 minut. Jeśli pojazdy nie zostaną uwolnione w miejscu gniazda po 30 minutach, rezerwacja wygaśnie, a gniazdo ponownie pojawi się na mapie flyera, aby inni mogli je zająć.

Zajmowanie wielu gniazd

Na niektórych rynkach mamy nową funkcję dla flyerów, dzięki której mogą zająć większą liczbę gniazd przez maksymalnie godzinę, w zależności od liczby zadań na liście zadań.

Jeśli ta funkcja jest włączona w Twoim mieście, po zajęciu pierwszego gniazda, możesz mieć możliwość zajęcia dodatkowych gniazd. Kiedy będziesz mieć pewność, że chcesz zająć gniazda, dotknij Potwierdź zajęcie.

Prowadź do gniazda

Aby dotrzeć do gniazda, kliknij PROWADŹ, a aplikacja zaproponuje Ci otwarcie Twojej ulubionej aplikacji do nawigacji (np. Apple Maps, Mapy Google, Waze itp.).

charger_map_preview.JPGcharger_map_options_for_nest.JPGcharger_map_navigate_options.JPG

Szczegóły gniazda

Po dotarciu do gniazda dotknij Więcej szczegółów. Zobaczysz zdjęcie dokładnej lokalizacji gniazda, jego adres oraz uwagi i wskazówki dotyczące uwalniania pojazdów w tym gnieździe.

Umieść pojazdy dokładnie tak, jak przedstawiono na zdjęciu. Po ustawieniu, kliknij skanuj aby uwolnić.

nest_preview_photo_.JPG

Uwalnianie pojazdów:

 • DO
  • Unikaj uwalniania pojazdów w miejscach, w których mogą blokować drogi publiczne, takich jak chodniki, podjazdy i wejścia.
  • Ustaw pojazdy blisko krawężnika prostopadle do ulicy, jeśli chodnik jest na tyle szeroki, że pozostanie przejście dla pieszych.
  • Jeśli przy krawężniku nie ma wystarczająco dużo miejsca, ustaw pojazdy wzdłuż ulicy, tak aby nie blokować chodnika.
  • Uwolnij je na ziemi, jeśli teren jest równy i pojazdy nie będą się przewracać.
  • Jeśli chodnik jest zbyt wąski, uwolnij pojazdy na pokrywie studzienki kanalizacyjnej.
  • Zaparkuj je starannie, ustawiając wszystkie pojazdy w tym samym kierunku, z kierownicą przekręconą w lewo.
 • CZEGO NIE ROBIĆ
  • Nie blokuj chodników w sposób utrudniający pieszym przejście
  • Nie blokuj prywatnych podjazdów, dróg dojazdowych lub parkingów
  • Nie blokuj hydrantów
  • Nie blokuj podjazdów ani udogodnień dla niepełnosprawnych, w tym także miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
  • Nie uwalniaj pojazdów na nierównej powierzchni, ponieważ może dojść do przewrócenia pojazdów
  • Uwalnianiepojazdów niestarannie

Po zaparkowaniu odejdź na odległość 3 - 6 metrów od gniazda i zrób zdjęcie swoich pojazdów do sprawdzenia. Zdjęcie powinno być pionowe i obejmować wszystkie pojazdy oraz ich otoczenie.

Jeśli chcesz zgłosić nieprawidłową lokalizację gniazda, skontaktuj się z nami za pośrednictwem sekcji Pomoc w aplikacji.

Wybór pojazdów do uwolnienia

Wybierz „Uwolnij”, aby zeskanować pojazdy, które chcesz uwolnić. Po wybraniu pojazdów naciśnij „Uwolnij” w prawym górnym rogu ekranu.

Potwierdzenie zdjęciem

Ostatnim krokiem w procesie uwalniania pojazdów jest zrobienie im zdjęcia w gnieździe. Upewnij się, że na zdjęciu widać wszystkie pojazdy znajdujące się obecnie w gnieździe. Po wysłaniu zdjęcia, Twoje zadanie jest oficjalnie ukończone.

Jeśli uwolnisz swoje pojazdy przed 7:00, otrzymasz płatność tego samego dnia. Zapłata za pojazdy uwolnione po 7:00 zostanie zrealizowana w następny dzień roboczy. Pojazdy uwolnione nieprawidłowo lub z opóźnieniem mogą podlegać karze do 50% wypłaty.

Problemy z uwolnieniem pojazd(-ów)

Jeśli masz problemy z uwolnieniem pojazdów, odwiedź: Nie można uwolnić pojazdów

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Masz więcej pytań? Prześlij zapytanie