Nie można uwolnić pojazdu

Przed uwolnieniem upewnij się, że zająłeś gniazdo i znajdujesz się w promieniu 4,5 - 9 metrów od niego.

Zajmowanie gniazda

Flyerzy mogą zająć gniazdo, dotykając opcji Zajmij gniazdo w aplikacji, co spowoduje rezerwację gniazda na 30 minut. Jeśli pojazdy nie zostaną uwolnione w miejscu gniazda w ciągu 30 minut, rezerwacja wygaśnie, a gniazda ponownie pojawią się na mapie flyera i będą dostępne do zajęcia przez innych.

Zajmowanie wielu gniazd

Na wybranych rynkach mamy nową funkcję, która pozwala niektórym flyerom zajmować wiele gniazd przez maksymalnie godzinę w zależności od liczby zadań na liście zadań. Obecnie testujemy tę funkcję i cieszymy się, że możemy ją nadal rozwijać.

Jak działa zajmowanie wielu gniazd?

Jeśli ta funkcja jest włączona w Twoim mieście, po zajęciu pierwszego gniazda, możesz mieć możliwość zajęcia dodatkowych gniazd. Może to pomóc w szybszym i łatwiejszym uwalnianiu bez konieczności zatrzymywania się w celu wielokrotnego zajmowania gniazd.

Nie można zająć gniazda

Jeśli masz problem z zajęciem gniazda, może to oznaczać, że inny flyer już zajął to gniazdo, lub może to być błąd sieci. Proces zajmowania gniazd zwykłych i gniazd naprawy pozostanie taki sam.

Spróbuj wymusić zamknięcie i ponowne otwarcie aplikacji. Jeśli to nie pomoże, zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji.

Jeśli nadal nie możesz zająć konkretnego gniazda, zlokalizuj kolejne gniazdo w pobliżu i uwolnij tam swoje pojazdy.

Gniazda znikną z mapy, gdy zostaną zajęte. Flyerzy mogą zarezerwować gniazdo na 30 minut. Po zajęciu gniazda wygasną, a jeśli pojazdy nie zostaną uwolnione w lokalizacji gniazda, pojawią się ponownie na mapie flyera, aby inni mogli je zająć.

Jeśli nie widzisz żadnych gniazd w aplikacji flyera, dotknij tutaj.

Błąd Nieprawidłowego pojazdu/gniazda

Może pojawiać się błąd nieprawidłowego gniazda, ponieważ uszkodzone i nieuszkodzone pojazdy nie są uwalniane w odpowiednich gniazdach. Upewnij się, że podczas uwalniania pojazdu znajdujesz się we właściwym gnieździe. Czerwony klucz oznacza gniazdo napraw, a zielone kółko na mapie wskazuje zwykłe gniazdo.

Uwolnij uszkodzone pojazdy w gnieździe napraw i uwolnij te, które nie są uszkodzone w zwykłym gnieździe. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i że posiadasz najnowszą wersję aplikacji.

Jeśli masz uszkodzony pojazd, możesz zgłosić go za pomocą trybu społeczności w aplikacji, a my oznaczymy go do naprawy.

Błąd odległości gniazda

Jeśli podczas uwalniania pojazdu występuje błąd odległości gniazda, możesz nie znajdować się we właściwej lokalizacji gniazda lub w promieniu gniazda. Upewnij się, że znajdujesz się w odległości 4,5 - 9 metrów stóp od gniazda, w którym próbujesz uwolnić swoje pojazdy. Konieczne może okazać się również zaktualizowanie aplikacji i włączenie Bluetooth.

Jeśli ten problem występuje w wielu gniazdach, spróbuj ponownie uruchomić telefon. Na mapie flyera sprawdź, czy jesteś we właściwej lokalizacji.

Nadal masz problemy?

Jeśli nadal masz problemy z uwalnianiem, zanieś swój pojazd (pojazdy) do odpowiedniego zajętego gniazda, skontaktuj się z nami za pośrednictwem sekcji Pomoc w aplikacji i przekaż nam następujące informacje:

• Krótkie wyjaśnienie problemu i zrzut ekranu wszystkich błędów uniemożliwiających uwolnienie pojazdów - oba są wymagane
• Zrzut ekranu przedstawiający Twoją lokalizację na mapie, potwierdzający, że znajdujesz się w gnieździe, a nie adresoMDjbkN.png
ID pojazdu (-ów), który należy uwolnić
• Zdjęcie pojazdu (-ów) w gnieździe, w którym je zostawiłeś

Uwaga: Jeśli nie dostarczysz całej wymaganej dokumentacji, nie zasilimy Twojego konta.

 

 

 Czy ten artykuł był pomocny?

Masz więcej pytań? Prześlij zapytanie