Zaległe pojazdy

Uwalnianie pojazdów w terminie jest kluczową częścią roli flyera. Możesz łatwo sprawdzić, kiedy pojazdy mają zostać uwolnione, zaznaczając Moje zadania w aplikacji flyera.Wszystkie pojazdy, które zostaną schwytane po wyznaczonym terminie, staną się zaległe i automatycznie się zablokują..

Dlaczego mam zaległy pojazd?

Jeśli nie uwolnisz pojazdu w wyznaczonym terminie, w Moich zadaniach pojawi się on jako zaległy. Koła pojazdu zostaną automatycznie zablokowane, dopóki nie zostanie skutecznie uwolnione w gnieździe. Jeśli masz zaległe pojazdy na liście zadań, nie będziesz w stanie zdobyć kolejnych zadań, dopóki zaległe pojazdy nie zostaną uwolnione.

Dlaczego nie mogę chwytać pojazdów?

Sprawdź Moje zadania w trybie flyera. Jeśli masz zaległe pojazdy, musisz je uwolnić w gnieździe, zanim będziesz mógł je ponownie schwytać.

Dlaczego mój zaległy pojazd jest zablokowany?

Pojazdy, które nie zostaną uwolnione w odpowiednim czasie, zostaną automatycznie zablokowane, dlatego pamiętaj, aby zawsze uwalniać je przed upływem terminu. Zaległe pojazdy są zablokowane do chwili ich uwolnienia. Po uwolnieniu naładowanych pojazdów w gnieździe możesz ponownie zacząć chwytać.

Czy nadal otrzymam zapłatę za zaległe pojazdy?

Tak, otrzymasz zapłatę za pojazdy, które zostały w pełni naładowane, nawet jeśli są zaległe. Twoje zarobki za pojazdy uwolnione po wyznaczonym terminie mogą jednak zostać zmniejszone nawet o 50%.

Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę uwolnić pojazdu w terminie?

Rozumiemy, że zdarzają się sytuacje, w których nie można uwolnić pojazdu na czas. W takich przypadkach prześlij zgłoszenie za pomocą funkcji pomocy w aplikacji, a my na pewno ustalimy termin uwolnienia.

Uwaga: Ważne, aby uwolnić pojazdy w ciągu 24 godzin od momentu schwytania. Przetrzymywanie pojazdów przez ponad 24 godziny może spowodować wypłatę w wysokości 0 USD. Częste działanie w taki sposób będzie miało negatywny wpływ na Twoją zdolność do ładowania i może doprowadzić do zamknięcia konta flyera.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Masz więcej pytań? Prześlij zapytanie