Oflagowanie za słabe uwalnianie

Jednym z najważniejszych aspektów bycia flyerem jest uwalnianie i przenoszenie pojazdów w odpowiednie miejsce lub gniazdo zgodnie z podanym terminem.

Gniazda są wstępnie wybranymi miejscami uwolnienia pojazdów, które będą uwalniane codziennie rano. Mogą znajdować się na terenie publicznym lub prywatnym i zapewniają, aby codziennie rano pojazdy znajdowały się w łatwo dostępnych miejscach dla kierowców.

Po udanym zajęciu gniazda, dotarciu do jego lokalizacji i wybraniu pojazdów, które uwalniasz, konieczne jest uzyskanie dostępu do aplikacji i wybranie opcji Więcej szczegółów. Po wykonaniu tej czynności uwolnij pojazdy tak, jak pokazano na zdjęciu lub schemacie gniazda.

Prawidłowe umieszczenie pojazdów w gnieździe jest kluczowym elementem uwalniania. Niezwykle ważne jest, aby pojazdy były ułożone równo w rzędzie, z kierownicą skierowaną w lewo.

Oto kilka wskazówek:

the_one.jpg

Ponadto przed zrobieniem zdjęć swoim pojazdom niezwykle ważne jest, aby upewnić się, że Twoje pojazdy nie blokują nielegalnie dostępu pieszych. Te punkty dostępu obejmują między innymi:

•Chodniki
• Punkty dostępu udostępnione przez Amerykańską ustawę o niepełnosprawności (np. podjazdy, windy itp.)
• Wejścia
• Hydranty

Upewnij się, że Twoje pojazdy nie blokują przejść dla pieszych i chodników.

F3535844-C2C4-4BF0-8A3F-F703BF5DC8FC.jpg

Chaotycznie i niestarannie ustawione pojazdy

Pojazdy nie mogą być ustawione w sposób chaotyczny i nieuporządkowany w gnieździe. Istotne jest, aby Birdy ustawić w gnieździe w sposób porządny i zorganizowany, tak by kierowcy mogli je łatwo chwytać i jeździć.

messy.jpg

Poza drogą utwardzoną lub na nierównym podłożu, w tym:

• Na trawie
• Na terenie pochyłym
• Na sypkim żwirze
•Na innym podłożu, na którym pojazdy nie będą bezpieczne

Aby zapobiec przewróceniu się pojazdów lub ich uszkodzeniu, umieść je w bezpiecznym miejscu.

un2.jpg

Na terenie z ograniczonym dostępem
Naruszenie zasad korzystania z własności publicznej i prywatnej

PROP2.jpg

Wykonaj wyraźne, doświetlone zdjęcie uwolnionych Birdów, na którym dobrze widać sposób ich ustawienia w gnieździe oraz usytuowanie w terenie. Staraj się unikać robienia zdjęć o słabej jakości, na których obraz jest niewyraźny i nie obejmuje:

• Wszystkich twoich pojazdów
• Rozmieszczenia w gnieździe
•Usytuowania w terenie
• Wyraźnego obrazu naładowanych i uwolnionych pojazdów

Zdjęcia z uwolnienia, które są przesłonięte i nie przedstawiają pojazdów, uważane są za próbę oszustwa i stanowią naruszenie umowy o świadczenie usług z flyerem.

Chcemy, aby pojazd funkcjonował jeszcze przez długi czas w Twojej społeczności, dlatego kluczowe jest, aby zdjęcia z uwolnienia były dobrej jakości,żebyśmy mieli pewność, że pojazdy są odpowiednio rozmieszczane w przestrzeni publicznej.

Uwalnianie pojazdów w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do zamknięcia Twojego konta flyera. Postępuj zgodnie z zasadami i zawsze kontaktuj się z nami, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy.

Jeśli chcesz zmienić ocenę uwolnienia, zapoznaj się z tym artykułem: Kwestionowanie oceny uwolnienia.

Oto kilka wskazówek:

Przed zrobieniem zdjęcia Twojego pojazdu, koniecznie upewnij się, że Twoje pojazdy nie:

 • Blokuje nielegalne przejścia pieszym. Jest to ograniczone, ale nie wyłącznie:
  • chodników
  • Punkty dostępu udostępnione przez Amerykańską ustawę o niepełnosprawności (podjazdy, windy itp.)
  • wejść
  • hydrantów

Upewnij się, że pojazdy nie blokują przejść dla pieszych i chodników.  

 • Chaotycznie i niestarannie ustawione
  •  Pojazdy w gnieździe nie mogą być ustawione w sposób chaotyczny i nieuporządkowany. Istotne jest, aby pojazdy ustawić w gnieździe w sposób porządny i zorganizowany, tak by kierowcy mogli je łatwo chwytać i jeździć.
 • Poza drogą utwardzoną lub na nierównym podłożu, w tym: 
  • na trawnikach
  • na terenie pochyłym
  • na sypkim żwirze
  • na innym podłożu, na którym pojazd nie będzie bezpieczny

Aby zapobiec przewróceniu się pojazdów lub ich uszkodzeniu, umieść pojazdy w bezpiecznym miejscu. 

 • Na terenie z ograniczonym dostępem
  • Naruszenie zasad korzystania z własności publicznej i prywatnej

 

Wykonaj wyraźne, doświetlone zdjęcie uwolnionych pojazdów, na którym dobrze widać sposób ich ustawienia w gnieździe oraz usytuowanie w terenie. Staraj się unikać robienia zdjęć o słabej jakości, na których obraz jest niewyraźny i nie obejmuje:

  • Wszystkie pojazdyy
  • Rozmieszczenia w gnieździe
  • Usytuowania w terenie
  • Wyraźnego obrazu naładowanych i uwolnionych pojazdów

Zdjęcia z uwolnienia, które są przesłonięte i nie przedstawiają pojazdów, uważane są za próbę oszustwa i stanowią naruszenie umowy z chargerem. 

Chcemy, aby  pojazdy funkcjonowały jeszcze przez długi czas w Twojej społeczności, dlatego kluczowe jest, aby zdjęcia z uwolnienia były dobrej jakości,żebyśmy mieli pewność, że pojazdy są odpowiednio rozmieszczane w przestrzeni publicznej. 

Uwalnianie  pojazdów w nieprawidłowy sposób może doprowadzić do zamknięcia Twojego konta chargera.

Zakwestionowanie oceny uwolnienia

Jeśli chcesz zakwestionować ocenę uwolnienia w gnieździe, podaj nam następujące informacje:

 1. Data uwolnienia
 2. Zrzut ekranu przedstawiający ocenę
 3. Dodatkowe powiązane informacje (opcjonalnie)

Gdy otrzymamy te informacje, sprawdzimy Twoją ocenę gniazda. 

*Zastrzeżenie: Zmiana oceny gniazda nie jest gwarantowana.

Na przyszłość pamiętaj o naszych wymaganiach dotyczących uwalniania. Jeśli występuje problem z lokalizacją gniazda, daj nam znać i wyślij zrzut ekranu strony szczegółów gniazda.

Czy ten artykuł był pomocny?

Masz więcej pytań? Prześlij zapytanie