Ik ben gerapporteerd voor een Slechte Vrijlating - Wat nu?

Een van de belangrijkste aspecten van de taken van een Charger is de manier waarop Birds in een nest worden vrijgelaten.

Nesten zijn vooraf geselecteerde afzetplekken voor het vrijlaten van Birds, iedere ochtend. Ze kunnen zich bevinden op openbaar of privé eigendom, en zorgen ervoor dat Birds zich elke ochtend op gemakkelijk toegankelijke locaties voor onze Riders bevinden.

Als charger is het, na het succesvol claimen van een nest, het ter plaatse aankomen en het selecteren welke Birds je gaat vrijlaten, zeer belangrijk dat je tikt op Meer Details, en je Birds vrijlaat zoals wordt weergegeven op de foto of tekening van het Nest.  

Plaatsing in het nest is de sleutel tot het goed vrijlaten van je Birds. Het is uiterst belangrijk dat je Birds netjes op een rij, met de sturen naar links worden geplaatst.

Hier zijn enkele suggesties:

 

the_one.jpg

Daarnaast is het, vooraleer je een foto neemt van je Birds, uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat je Birds geen: 

 • toegang voor voetgangers blokkeren, beperkt tot, maar niet exclusief voor:
  • Voetpaden
  • Toegangspunten voor mindervaliden (opritten, liften, enz.)
  • Ingangen
  • Brandkranen

Je Birds mogen de doorgang niet hinderen en in geen geval de toegang voor voetgangers blokkeren.

 

F3535844-C2C4-4BF0-8A3F-F703BF5DC8FC.jpg 

 

 • Rommelig of onhandig geplaatst
  • Birds mogen niet rommelig en ongeorganiseerd in een nest worden geplaatst

Het is cruciaal dat je Birds op een nette en georganiseerde manier worden geplaatst zodat Riders ze eenvoudig kunnen vangen om er mee te rijden.

messy.jpg
 

 • Off-road of op oneffen terrein, met inbegrip van: 
  • Op gras
  • Op een helling
  • Op losse gravel
  • Op elk oppervlak dat de Bird in gevaar brengt

Je Birds moeten op een veilige en beveiligde locatie worden geplaatst waar je Birds geen risico lopen om omver te vallen of andere schade op te lopen.

 

un2.jpg

 • Op eigendom waarvoor geen toestemming werd verkregen
  • Misbruik van openbaar of privé eigendom

 

PROP2.jpg 

Zorg er bij het fotograferen van het vrijlaten voor dat de foto eenvoudig en goed belicht is en een duidelijk beeld geeft van de plaatsing van je Birds in het nest en ten opzichte van de omgeving. Gebruik geen slechte foto's, waarop volgende zaken niet worden weergegeven:

  • Al je birds
  • De plaatsing in het nest
  • De verhouding tot de omgeving
  • Een duidelijk beeld van je opgeladen en vrijgegeven Birds

Foto‘s van vrijlatingen die bedekt zijn en waarop geen Birds te zien zijn, worden als frauduleus beschouwd en zijn in overtreding met de Charger Services-overeenkomst. 

We willen Bird gedurende lange tijd aanbieden voor jouw gemeenschap. Het is van vitaal belang om kwalitatieve foto‘s te nemen van het vrijlaten zodat we er op kunnen vertrouwen dat Birds op de goede manier worden geplaatst. 

Het nalaten om Birds op een goede manier vrij te laten zal leiden tot de beëindiging van je Bird Charger-overeenkomst. Volg de regels en geniet van de rit 🦅

Was dit artikel nuttig?

Have more questions? Submit a request / issue