Hoe Birds vrijlaten

(zet ondertitels aan voor extra talen)

De laatste stap voordat je wordt betaald voor het opladen is het vrijlaten van je volledig opgeladen Birds. Voor het vrijlaten van Birds in een Nest met een 100% opgeladen batterij tussen 4.00 en 7.00 uur, zal je de volledige aangeboden prijs worden betaald voor elke Bird. Voor Birds die worden vrijgelaten na 7.00 uur of met een batterij die minder dan 98% is opgeladen, ontvang je mogelijk een kleinere som. Als je een Bird langer dan 24 uur vasthoudt, kan deze verdwijnen uit je weergave MIJN TAKEN en mogelijk volledig uit je inkomsten worden verwijderd. Betalingen op dezelfde dag zullen alleen beschikbaar zijn voor Birds die werden vrijgelaten vóór 7.00 uur de ochtend na het opladen. Birds die worden vrijgelaten na 7.00 uur zullen de volgende werkdag worden betaald en dit mogelijk met een vermindering tot 50% van het originele bedrag.

Tik om te starten op BIRDS VRIJLATEN in het menu.


Je zal een kaart zien met ronde icoontjes, elk met een getal. De icoontjes geven de locaties van Nesten weer en de getallen geven het aantal Birds weer die in elk Nest kunnen worden afgezet.


Wat is een Nest?

Een Nest is een aangewezen afzetplek waar je je Birds kunt vrijlaten. Nesten bevinden zich op locaties waar de Birds makkelijk toegankelijk zijn voor Riders.

Het is heel belangrijk dat Nesten nooit voetpaden en/of toegangen (deuren, opritten, trappen, poorten, enz.) blokkeren.

Het getal in het Nest-icoon geeft het aantal Birds weer dat je kan vrijlaten. Zodra een Nest vol is, verschijnt het niet langer op de kaart.

Een Nest selecteren

Tik na het selecteren van een Nest op het icoon. Er zullen drie opties worden weergegeven: NEST CLAIMEN, NAAR NEST NAVIGEREN, en MEER DETAILS.


Nest claimen

Tikken op NEST CLAIMEN zal dat Nest voor jou reserveren voor de volgende 30 minuten. Geen enkele andere Charger kan het Nest zien of er Birds vrijlaten. Je mag slechts één Nest tegelijkertijd claimen.
 

Naar Nest navigeren

Tik, om naar het Nest te gaan, op NAVIGEREN en de app zal je vragen om je gewenste navigatietoepassing te openen (zoals Apple Maps, Google Maps, Waze, enz.).


Details van het Nest

Tik, nadat je bij het Nest bent aangekomen, op MEER DETAILS. Je krijgt een foto te zien van de exacte locatie van het Nest, het adres van het Nest en notities die aanwijzingen bevatten voor het vrijlaten van jouw Birds in dat Nest. 

Plaats jouw Birds precies zoals ze worden weergegeven op de foto.  Tik, zodra ze zijn geplaatst, op VRIJLATEN.
 

Birds vrijlaten: Do's en Don'ts

 • Do's
  • Vermijd het om Birds af te zetten waar ze de doorgang blokkeren: voetpaden, in- en uitritten en toegangswegen
  • Zet Birds dicht bij de stoeprand af en haaks op de straat als het voetpad breed genoeg is en voetgangers nog voorbij kunnen
  • Als er niet voldoende ruimte is op de stoep, zet de Birds dan parallel met de straat om het blokkeren van voetpaden te vermijden
  • Zet Birds af op onverhard terrein zo lang het vlak is en de Birds niet zullen omvallen
  • Zet Birds af op riooldeksels als voetpaden te smal zijn
  • Parkeer de Birds ordelijk, in dezelfde richting en met de sturen naar links gedraaid
 • Don'ts
  • Voetpaden blokkeren, voetgangers hinderen
  • Privé in- en uitritten of parkings blokkeren
  • Brandkranen blokkeren
  • Toegang voor gehandicapten blokkeren, inclusief parkeerplaatsen voor gehandicapten en blauwe stoepranden
  • Birds op oneffen terrein afzetten waardoor ze mogelijk omvallen
  • Birds slordig afzetten

Verplaats je na het parkeren van je Birds naar een afstand van 3-6 meter van het Nest en neem een foto zodat je Birds beoordeeld kunnen worden. De foto moet verticaal zijn om alle Birds en de omgeving in de foto op te nemen.

Stuur een bericht in de HELP-sectie van de app om een slechte Nest-locatie te melden.

*Charger Pro-Tip*

Je kunt een Bird alleen vrijlaten als je je binnen een straal van 10 meter van het Nest bevindt.

 

 
Birds selecteren om vrij te laten

Tik op VRIJLATEN om de Birds te selecteren die je wil afzetten. Tik na het selecteren van de Birds op VRIJLATEN in de hoek rechts bovenaan op je scherm.


Foto-bevestiging

De laatste stap van het vrijlaten is het nemen van een foto van je Birds in het Nest. Zorg ervoor dat alle Birds die zich momenteel in het Nest bevinden op de foto staan. Na het uploaden van de foto ben je officieel klaar!

Zolang je jouw Birds hebt vrijgelaten vóór 7.00 uur de ochtend na het opladen, zal je dezelfde dag worden betaald. Birds die worden vrijgelaten na 7.00 uur zullen de volgende werkdag worden betaald en dit mogelijk met een vermindering van 50% van het originele bedrag.
 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Have more questions? Submit a request / issue