Ik miste de deadline van 7.00 uur voor het vrijlaten

We begrijpen dat er soms situaties voorvallen waarin je je Bird niet op tijd kunt vrijlaten. Birds die na 7.00 uur nog altijd in je lijst "Mijn Taken" staan zullen als ‘te laat’ worden gemarkeerd en automatisch locken. 

Birds die als Te laat zijn gemarkeerd blijven locked tot ze worden vrijgelaten. Wanneer je de opgeladen Birds in een Nest hebt vrijgelaten, kan je opnieuw beginnen met vangen.

 

Was dit artikel nuttig?

Have more questions? Submit a request / issue