Ik vond een beschadigde of niet-werkende Bird. Wat moet ik doen?

Als je een Bird vindt die op de Charger-kaart staat en tekenen van schade vertoont, zoals een platte band, een los stuur, enz., markeer deze dan als beschadigd of niet-werkend in MIJN TAKEN.

  • Ga voor het markeren van een Bird als beschadigd of niet-werkend naar het menu en selecteer MIJN TAKEN, zoek de Bird via de ID, tik op de Bird en selecteer MARKEREN ALS BESCHADIGD.

Ga na het markeren van de Bird als beschadigd of niet-werkend verder zoals je zou doen na het vinden van een normale Bird: Vangen en ‘s ochtends in een Nest vrijlaten. Laat de Bird 's nachts opladen, tenzij er schade aan de batterij of de bedrading is, zelfs als de Bird meldt dat hij niet wordt opgeladen.

Als je geen betaling ontvangt na het vrijlaten in een Nest, dien dan een verzoek in met de volgende informatie:

  1. Bird-ID('s)
  2. Beschrijving van de schade.
  3. Een foto van de schade, of een foto van de batterij wanneer de Bird is aangesloten.
  4. Als de Bird niet reageert op het opladen, vermeld dan ook het adres van het Nest
  5. Als de optie "beschadigd of niet-werkend" niet aanwezig is, wil dit zeggen dat de Bird al gemarkeerd is. Een van onze Mechanics zal zich erover ontfermen. Bedankt!

Opmerking: Als je een beschadigde of niet-werkende Bird vindt die niet op de Charger-kaart staat, laat deze dan ongemoeid. De Bird werd gemarkeerd als beschadigd of niet-werkend en wacht om te worden opgehaald door een Mechanic.

Was dit artikel nuttig?

Have more questions? Submit a request / issue