Limit zadań

Limit zadań to łączna liczba pojazdów, które możesz schwytać i uwolnić w ciągu jednego dnia. Osobisty limit zadań może się zmienić w zależności od tego, czy przestrzegasz zapisów umowy flyera.

Zwiększ limit zadań dzięki konsekwentnemu i pozytywnemu zachowaniu Flyera, które obejmuje:

• Uwalnianie pojazdów w terminie
•Robienie wysokiej jakości zdjęć pojazdów zaparkowanych w gniazdach
• Traktowanie posiadanych pojazdów z szacunkiem, aby nie zostały uszkodzone

Zachowania, które naruszają Bird umowę o świadczenie usług flyera, doprowadzą do zmniejszenia limitu zadań. Takie zachowania to między innymi:

• Uwalnianie pojazdów po terminie lub poza oknem czasowym do uwolnienia
• Wszelkie nieuczciwe działania (np. gromadzenie pojazdów, przenoszenie nieschwytanych pojazdów lub pojazdów gotowych do jazdy, ponowne chwytanie pojazdów, którymi nikt nie jeździł)
•Nieprawidłowe umieszczanie pojazdów w gnieździe lub nieprawidłowe zdjęcia uwolnienia

Uwalniaj pojazdy na czas, a Twój limit zadań zostanie wkrótce zwiększony.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Masz więcej pytań? Prześlij zapytanie