Algemene voorwaarden Ride Pass

Algemene voorwaarden rittenpas

 

Alle gebruik van Bird voertuigen blijft onderworpen aan de geldende Huurovereenkomst. 

Let op:

 • De Ride Pass is alleen geldig voor steps, niet voor fietsen. 
 • De Rittenpas mag alleen door de koper worden gebruikt op het toestel waarop deze gekocht werd, en mag niet worden gedeeld of gebruikt om ritten voor anderen te activeren. 
 • Ride Pass is alleen beschikbaar in geselecteerde markten en kan alleen gebruikt worden in dergelijke markten waar deze wordt gekocht. 
 • Het Ride Pass-abonnement mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden (bv. bezorgdiensten).
 • De Ride Pass is geldig voor ritten die starten na aankoop van de pas.
 • Voor groepsritten is de pas geldig voor de rit van de host. Gastritten vallen niet onder de Ride Pass en worden aangerekend aan het normale tarief.
 • Ritten die langer duren dan de inbegrepen tijden per rit worden aangerekend aan het normale tarief. 
 • Als je rit korter duurt dan de maximumduur, wordt de ongebruikte tijd van de rit niet overgedragen.
 • Rider Pass kan niet gecombineerd worden met andere promoties.
 • De Rider Pass is niet terugbetaalbaar. 

Om te zien welke Ride Pass-opties momenteel voor jou beschikbaar zijn:

 1. Open de app en ga naar Menu.
 2. Klik op “Ride Pass” in het zijmenu.
 3. Controleer de beschikbare opties en de voorwaarden van de passen.
 4. Volg de aanwijzingen in de app om de pas te kopen. 

NB: frauduleus of buitensporig gebruik en misbruik in strijd met de Huurovereenkomst of deze voorwaarden, kan leiden tot beëindiging van het Ride Pass-abonnement en het resterende saldo zal verbeurd worden beschouwd. Bird behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van het Ride Pass-programma of elke specifieke soort Ride Pass te beëindigen, of de prijzen en andere voorwaarden van de Ride Pass te wijzigen, waaronder geschiktheidscriteria, op ieder moment en naar eigen goeddunken. 

Wat is een Ride Pass?

Een rittenpas is een vooraf betaald product waarmee u voor een bepaalde duur tegen een gereduceerd tarief gebruik kunt maken van Bird-voertuigen.

Een Maand-ontgrendelpas, bijvoorbeeld, zorgt dat je een maand lang (30 dagen) geen opstartkosten betaalt.

Kan ik meer dan één Ride Pass-abonnement hebben?

Nee, er kan maar één Ride Pass-abonnement tegelijk op een account worden toegepast.

Is het Ride Pass-abonnement overal beschikbaar?

Nog niet. Ride Passen zijn momenteel alleen beschikbaar in geselecteerde markten. We zullen je zeker laten weten wanneer er nieuwe Ride Passen beschikbaar komen in je regio. Ride Passen kunnen alleen worden gebruikt in het land van aanschaf.

Hoelang blijft de Ride Pass beschikbaar?

Als je een Ride Pass hebt aangeschaft, blijft deze geldig voor de duur van het abonnement. Meer informatie over de Ride Pass die je hebt aangeschaft kun je vinden in het promotie-onderdeel van de Bird-app.

Bird behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van het Ride Pass-programma of elke specifieke soort Ride Pass te beëindigen, of de prijzen en andere voorwaarden van de Ride Pass te wijzigen, waaronder geschiktheidscriteria, op ieder moment en naar eigen goeddunken. 

Mag ik mijn Ride Pass-abonnement delen?

De Rittenpas mag alleen door de koper worden gebruikt op het toestel waarop deze gekocht werd, en mag niet worden gedeeld of gebruikt om ritten voor anderen te activeren. 

Alle aanvullende gebruikerskosten bovenop de Ride Pass zullen in rekening worden gebracht via je geselecteerde betalingsmethode of, als je nog krediet hebt, worden afgetrokken van je Bird Wallet.

NB: frauduleus of buitensporig gebruik en misbruik in strijd met de Huurovereenkomst of deze voorwaarden, kan leiden tot beëindiging van de Ride Pass. De Ride Pass mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden (bv. bezorgdiensten). 

Betalingsmethodes.

Aanschaf van een Ride Pass wordt voltooid als een separate transactie met je geselecteerde betalingsmethode en niet uit je Bird Wallet betaald. Als je meer wilt weten over de betaling, bekijk je de pagina Betalingsmethode. Als je je betalingsmethode wijzigt naar Apple Pay, Google Pay of een andere creditcard dan voorheen, zullen we ook voor je ritten vanaf dat moment de nieuwe betalingsmethode gebruiken. 

Voorwaarden Ride Pass-abonnement

 

In sommige steden kan een Rittenpas-abonnement via de Bird-app beschikbaar zijn. De abonnementsprijs en de eventuele beperkingen (zoals het maximum aantal ritten tijdens elke abonnementsperiode of de maximale duur van de ritten) worden je binnen de app meegedeeld. 

Om te zien welke Ride Pass-abonnementen momenteel voor jou beschikbaar zijn:

 1. Open de app en ga naar Menu.
 2. Klik op “Ride Pass” in het zijmenu.
 3. Controleer de beschikbare opties en de voorwaarden van de abonnementen.
 4. Volg de aanwijzingen in de app om het Ride Pass-abonnement te kopen. 

Het Ride Pass-abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij je Bird informeert over het uitoefenen van je recht om het Ride Pass-abonnement op te zeggen.

Je kunt je Ride Pass-abonnement ieder moment beëindigen in de app (Menu > Ride Pass > Je actieve Ride Pass). Het abonnement zal dan vanzelf worden stopgezet aan het einde van de huidige abonnementsperiode en je komt niet in aanmerking voor teruggave van het resterende abonnementsgeld van de huidige periode. Het Ride Pass-abonnement blijft voor je beschikbaar tot aan het einde van de huidige abonnementsperiode.

Alle gebruik van Bird-voertuigen blijft onderworpen aan de geldende Huurovereenkomst.

Let op:

 • Het Ride Pass-abonnement is alleen geldig voor steps, niet voor fietsen. 
 • Het Rittenpas-abonnement kan alleen door de koper worden gebruikt op het toestel waarop het aangekocht werd, en mag niet gedeeld worden of gebruikt worden om ritten voor anderen te activeren. 
 • Het Ride Pass-abonnement is alleen beschikbaar in geselecteerde markten en kan alleen gebruikt worden in dergelijke markten waar deze wordt gekocht. 
 • Het Ride Pass-abonnement mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden (bv. bezorgdiensten).
 • Het Ride Pass-abonnement is geldig voor ritten die starten na aankoop van het abonnement.
 • Voor groepsritten is het Ride Pass-abonnement geldig voor de rit van de host. Gastritten vallen niet onder het Ride Pass-abonnement en worden aangerekend aan het normale tarief.
 • Ritten die langer duren dan de inbegrepen tijden per rit worden aangerekend aan het normale tarief. 
 • Als je rit korter duurt dan de maximumduur, wordt de ongebruikte tijd van de rit niet overgedragen.
 • Het Rider Pass-abonnement kan niet gecombineerd worden met andere promoties.
 • De Rider Pass is niet terugbetaalbaar. 
 • Frauduleus of buitensporig gebruik en misbruik in strijd met je Huurovereenkomst of deze voorwaarden, kan leiden tot beëindiging van je Ride Pass-abonnement en het resterende saldo zal verbeurd worden beschouwd.

Wat is een Rittenpas-abonnement?

Een Ride Pass is een vooraf betaald product dat automatisch verlengd wordt en waarmee je tegen een gereduceerd tarief gebruik kunt maken van Bird-voertuigen.

Het Ride Pass-abonnement wordt automatisch verlengd voor dezelfde duur als de oorspronkelijke Ride Pass-abonnementsperiode en zal voor onbepaalde tijd doorlopen tot je je Ride Pass-abonnement opzegt vóór de volgende automatische verlengingsdatum.

Zo kun je bijvoorbeeld met een Ontgrendelpas van een maand gratis voertuigen ontgrendelen voor een periode van een maand (30 dagen) en wordt de pas na een maand weer met een maand (30 dagen) verlengd, tenzij je het abonnement vóór de volgende automatische verlengingsdatum opzegt.

Kan ik meer dan één Rittenpas-abonnement hebben?

Nee, er kan maar één Ride Pass-abonnement tegelijk op een gebruikersaccount worden toegepast.

Is het Rittenpas-abonnement overal beschikbaar?

Nog niet. Rittenpas-abonnementen zijn momenteel alleen in bepaalde markten verkrijgbaar. We laten je zeker weten wanneer er nieuwe Rittenpassen in je buurt beschikbaar zijn. Een Rittenpas kan alleen in het land van aankoop gebruikt worden.

Hoelang blijft het Ride Pass-abonnement beschikbaar?

Als je een Rittenpas-abonnement hebt gekocht, blijft dat geldig voor de aangegeven periode en wordt het automatisch vernieuwd voor dezelfde duur als de oorspronkelijke abonnementsperiode en blijft het voor onbepaalde tijd geldig tot je gebruik maakt van je recht om het Rittenpas-abonnement op te zeggen. Zie meer informatie over het Rittenpas-abonnement dat je gekocht hebt in het Rittenpas-gedeelte van de Bird-app.

Bird behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van het Ride Pass-abonnement programma of een bepaald type Ride Pass-abonnement stop te zetten, of de prijsstelling of andere voorwaarden van het Ride Pass-abonnement, waaronder de toelatingscriteria, op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen door je daarvan 14 dagen van tevoren op de hoogte te stellen. Je hebt het recht het Ride Pass-abonnement op te zeggen als niet verder wilt gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Prijs

De abonnementsprijs en eventuele beperkingen op de Ride Pass-abonnementen worden je vóór de aankoop in de app meegedeeld. De abonnementsprijs moet vooraf worden voldaan.

Abonnementen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of andere kortingsacties. Van tijd tot tijd biedt Bird gratis proefperiodes aan of kortingen op de abonnementsprijs. Dergelijke kortingen en acties zijn eenmalig en hebben een beperkte geldigheidsduur. Voor meer informatie verwijzen we je naar de app.

Betalingsmethodes.

Aanschaf van een Ride Pass-abonnement wordt voltooid als een separate transactie met je geselecteerde betalingsmethode en niet uit je Bird Wallet betaald. Als je meer wilt weten over de betaling, bekijk je de pagina Betalingsmethode. Als je je betalingsmethode wijzigt naar Apple Pay, Google Pay of een andere creditcard dan voorheen, zullen we ook voor je ritten vanaf dat moment de nieuwe betalingsmethode gebruiken.

Als je betalingsmethode geweigerd wordt, zal Bird verschillende pogingen doen om eventuele aan Bird verschuldigde of uitstaande vergoedingen van je betalingsmethode te innen en word je om een nieuwe betalingsmethode gevraagd, maar Bird behoudt zich het recht voor om je Ride Pass-abonnement te beëindigen of je gebruik ervan op elk moment te beperken totdat bewezen is dat je voldoende saldo op je betalingsmethode hebt staan.

Als je betalingsmethode ongeldig wordt, of als de abonnementsvergoeding om welke reden dan ook geweigerd wordt, moet je ons binnen 24 uur na de weigering een nieuwe geldige betalingsmethode doorgeven, anders wordt je Ride Pass-abonnement geannuleerd en/of het gebruik ervan beperkt. Je wordt niet terugbetaald voor de periode dat je betalingsmethode ongeldig is.

Disclaimer

Het Ride Pass-abonnement is van tijd tot tijd mogelijk niet beschikbaar of onderbroken om redenen waarop Bird geen invloed heeft. Bird is niet verantwoordelijk voor enige fouten, onjuistheden, onderbrekingen, defecten, annuleringen, vertragingen of vernietigingen die hieruit voortkomen.

 

HET RIDE PASS-ABONNEMENT WORDT VERSTREKT "ZOALS HET IS" EN "ZOALS HET BESCHIKBAAR IS" ZONDER ENIGE GARANTIES OF VERKLARINGEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.Was dit artikel nuttig?

Heb je nog vragen? Een aanvraag indienen