כללי התנהגות

בתור צפרים מצופה מכם להתנהג בהתאם לכללי ההתנהגות. כשאתם במגע עם הציבור הרחב, צפרים אחרים ונציגים, אתם צריכים:

  • להתייחס לאחרים בכבוד תמיד
  • להימנע משימוש בשפה תוקפנית או גסה
  • להימנע ממגע פיזי לא רצוי או אגרסיבי
  • לציית לכל החוקים & והתקנות המקומיים בכל עת
  • לא להסיג גבול של רכוש פרטי 

אם ייקבע שהפרתם אחד מהחוקים המצוינים למעלה, תהיה זו עילה לבטל את מעמד הצפר שלכם.

אם אתם מרגישים שמעמד הצפר שלכם בוטל באופן שגוי, אתם יכולים לערער על ההחלטה על-ידי פנייה לצוות התמיכה שלנו בכתובת shalom@bird.co. אבל צריך לזכור שההחלטה להפעיל מחדש את מעמד הצפר שלכם נתונה לשיקול דעתנו הבלעדי.

 


האם מאמר זה עזר לך?

יש לכם שאלות נוספות? שלחו בקשה