מה זה "Birds לשחרור"?

IMG_4970.JPG

התכונה '“Birds לשחרור“ מקלה על צפרים לשחרר קורקינטים בקינים, כך שאתם יכולים למצוא קינים ולשריין אותה כדי לשחרר בהם קורקינטים.
 
מה הם קינים?
קינים הם מיקומים מוגדרים מראש שניתן לשחרר בהם קורקינטים אחרי שמשנעים או מטעינים אותם.
שימוש בשחרור Birds

• מוודאים שאתם במצב „צפר“,ובוחרים „שחרור ה-Birds“ בתפריט כדי לראות מפה של כל הקינים הזמינים שנמצאים בקרבת מקום.
• בוחרים קן ומקישים על „פרטי קן“ כדי לראות את הכתובת, המיקום המדויק והתמונה שלו.
• אחרי שמגיעים לקן, צריך למצוא את המיקום המצולם בפרטי הקן כדי להגדיר את הקורקינטים הלכודים שלכם כמו שמוצג.
• אחרי שמגדירים, בוחרים באפשרות „שחרור“, מוודאים אילו מזהי קורקינטים צריך לשחרר ומקישים על כל הקורקינטים שנמצאים בקן.
• לוחצים שוב על „שחרור“.
• מצלמים תמונה של הקורקינטים בקן.
• אחרי שגמרתם, הקורקינטים שלכם יעודכנו מ“לכוד“ ל“משוחרר“.

מה הם קינים?

קינים הם מיקומים מוגדרים מראש שניתן לשחרר בהם קורקינטים אחרי שמשנעים או מטעינים אותם.

? אני יכול ליצור קינים משלי?

יש לנו צוות מיוחד שיוצר קינים בערים שבהם קורקינטים מוצבים במקומות שיהיה הכי קל לרוכבים למצוא Birdsולהשתמש בהם.

איך הקינים נראים באפליקציה?

אפשר לראות באפליקציה את כל הקינים הרגילים שזמינים. הם מסומנים בסמל מסוים שמציין אם הקן הוא קן לרוכבים (מסומן בסמל לבן) או קן לפגומים (מסומן על-ידי מפתח ברגים אדום).

• לכל סמל של קן יש מספר בתוך העיגול הלבן. המספר הזה מציין את המספר הכולל של שבהם שאפשר לשחרר בקן הזה.
• אחרי ששריינתם את הקן, הסמל שלו יופיע ברשימת ה-“Birds לשחרור“ שלכם בתור כן ששמור עבורכם. אפשר לשריין קינים למשך עד 30 דקות.
• אם צפר אחר משריין קן, הקן ששורין ייעלם באופן אוטומטי ממפת ה-“Birds לשחרור“ שלכם כדי למנוע מצב שבו כמה אנשים משריינים את אותו הקן.

 

האם מאמר זה עזר לך?

יש לכם שאלות נוספות? שלחו בקשה