Villkor för Ride Pass

Regler och villkor för Ride Pass

 

All användning av Bird-fordon omfattas av det tillämpliga hyresavtalet. 

Observera att:

 • Ride Pass gäller endast för elsparkcyklar, inte för cyklar. 
 • Ride Pass kan endast användas av köparen på den enhet som det köptes på och får inte delas eller användas för att aktivera turer för andra. 
 • Ride Pass är endast tillgängligt på utvalda marknader och kan bara användas på sådana marknader där det köpts. 
 • Ride Pass får inte användas för kommersiella ändamål (till exempel leveranstjänster).
 • Ride Pass gäller för åkturer som påbörjats efter köpet av Ride Pass.
 • För gruppåkturer gäller Ride Pass för värdens åktur. Ride Pass gäller inte för gäståkturer och gäståkturer debiteras enligt den vanliga taxan.
 • Åkturer som varar längre än tiden som ingår i åkturer debiteras enligt den vanliga taxan. 
 • Om din tur är kortare än maxlängden kommer den oanvända tiden inte att överföras.
 • Ride Pass kan inte kombineras med några andra kampanjer.
 • Ride Pass är inte återbetalningsbart. 

Så här ser du vilka alternativ för Ride Pass som just nu är tillgängliga för dig:

 1. Öppna appen och öppna menyn.
 2. Klicka på Ride Pass i sidomenyn.
 3. Kontrollera de tillgängliga alternativen och de tillämpliga villkoren för olika Pass-alternativ.
 4. Följ instruktionerna i appen för att köpa Ride Pass. 

Observera att bedräglig, missbruk eller överdriven användning i strid med ditt hyresavtal eller dessa villkor kan resultera i att ditt åkpass avbryts och det återstående saldot anses vara förverkat. Bird förbehåller sig rätten att avbryta tillgängligheten till åkpassprogrammet eller någon särskild typ av åkpass, eller att ändra priserna eller andra villkor för åkpasset, inklusive behörighetskriterier, när som helst och efter eget gottfinnande. 

Vad är ett åkpass?

Ett Ride Pass är en förbetald produkt som gör att du kan använda fordon från Bird till rabatterade priser under en viss tidsperiod.

Till exempel kan ett månatligt upplåsningspass göra att du slipper betala startavgiften under en hel månad (30 dagar).

Kan jag ha fler än ett åkpass?

Nej, endast ett åkpass kan tillämpas på ett åkkonto åt gången.

Finns åkpass tillgängligt överallt?

Inte än. Åkpass finns för närvarande endast tillgängliga på utvalda marknader. Vi kommer att meddela dig så snart det finns nya åkpass tillgängliga i ditt område. Åkpasset kan endast användas i ditt inköpsland.

Hur länge kommer åkpasset att finnas tillgängligt?

Om du har köpt ett åkpass gäller det under den angivna perioden. Mer information om det åkpass du har köpt hittar du i kampanjavsnittet i Bird-appen.

Bird förbehåller sig rätten att avbryta tillgängligheten till åkpassprogrammet eller någon särskild typ av åkpass, eller att ändra priserna eller andra villkor för åkpasset, inklusive behörighetskriterier, när som helst och efter eget gottfinnande. 

Kan jag dela mitt åkpass med andra?

Ride Pass kan endast användas av köparen på den enhet som det köptes på och får inte delas eller användas för att aktivera turer för andra. 

Eventuella användningsavgifter utöver Ride Pass kommer att debiteras enligt din föredragna betalningsmetod eller, om du har kredit, dras från din Bird Wallet.

Observera att bedräglig, missbrukande eller överdriven användning i strid med ditt hyresavtal eller dessa villkor kan resultera i att ditt Ride Pass sägs upp. Ride Pass får heller inte användas för kommersiella ändamål (till exempel leveranstjänster). 

Betalningsmetoder.

Köp av Ride Pass görs via en separat transaktion med din föredragna betalningsmetod istället för ett avdrag från din Bird Wallet. Betalningsinformation hittar du på sidan Betalningsmetod. Om du ändrar din betalningsmetod till Apple Pay, Google Pay eller om du använder ett annat kort än vad du gjort tidigare kommer vi att debitera kommande turer enligt det betalningsalternativet. 

Ride Pass Abonnemang Villkor

 

I vissa städer kan Ride Pass-abonnemang vara tillgängliga via Bird-appen. Abonnemangspriset och eventuella begränsningar (t.ex. maximalt antal turer under varje abonnemangsperiod eller maximalt antal turer) kommer att meddelas dig i appen. 

Så här ser du vilka alternativ för Ride Pass-abonnemang som just nu är tillgängliga för dig:

 1. Öppna appen och öppna menyn.
 2. Klicka på Ride Pass i sidomenyn.
 3. Kontrollera de tillgängliga alternativen och de tillämpliga villkoren för olika abonnemang.
 4. Följ instruktionerna i appen för att köpa Ride Pass-abonnemanget. 

Åkpassabonnemanget förnyas automatiskt såvida du inte meddelar Bird om att du vill nyttja din rätt att säga upp detsamma.

Du kan avsluta åkpassabonnemanget när som helst i appen (Meny > Åkpasss > Ditt aktiva åkpass). Abonnemanget upphör i slutet av den aktuella förnyelseperioden och du har inte rätt till återbetalning för resten av den aktuella förnyelseperioden. Åkpassabonnemanget kommer att vara tillgänglig för under hela den aktuella perioden.

All användning av fordon från Bird omfattas av gällande hyresavtal.

Observera att:

 • Ride Pass-abonnemang gäller endast för elsparkcyklar, inte för cyklar. 
 • Ride Pass-abonnemang kan endast användas av köparen på den enhet som den köptes på, och får inte delas eller användas för att aktivera turer för andra. 
 • Ride Pass-abonnemang är endast tillgängligt på utvalda marknader och kan bara användas på sådana marknader där det köpts. 
 •  Ride Pass-abonnemang får inte användas för kommersiella ändamål (t.ex. leveranstjänster).
 • Ride Pass-abonnemang gäller för åkturer som påbörjats efter köpet av Ride Pass-abonnemang.
 • För gruppåkturer gäller Ride Pass-abonnemang för värdens åktur. Ride Pass-abonnemang gäller inte för gäståkturer och gäståkturer debiteras enligt den vanliga taxan.
 • Åkturer som varar längre än tiden som ingår i åkturer debiteras enligt den vanliga taxan. 
 • Om din tur är kortare än maxlängden kommer den oanvända tiden inte att överföras.
 • Ride Pass-abonnemang kan inte kombineras med några andra kampanjer.
 • Ride Pass är inte återbetalningsbart. 
 • Bedräglig, missbrukande eller överdriven användning i strid med ditt hyresavtal eller dessa villkor kan leda till att ditt Ride Pass-abonnemang avslutas och att det återstående saldot anses vara förverkat.

Vad är ett Ride Pass-abonnemang?

Ett åkpassabonnemang är en förbetald produkt som omfattas av automatisk förnyelse och tillåter dig att använda fordon från Bird till rabatterat pris.

Åkpassabonnemanget förnyas automatiskt för samma tid som den ursprungliga perioden för åkpassabonnemanget och fortlöper på obestämd tid tills du avslutar ditt åkpassabonnemang innan nästa datum för automatisk förnyelse infaller.

Till exempel kan ett månatligt upplåsningspassabonnemang göra att du slipper betala startavgiften under en hel månad (30 dagar) och efter en månad förnyas passet med en månad (30 dagar) om du inte avslutar abonnemanget innan nästa datum för automatisk förnyelse infaller.

Kan jag ha mer än ett Ride Pass-abonnemang?

Nej, endast ett åkpassabonnemang kan tillämpas på ett åkkonto åt gången.

Är Ride Pass-abonnemanget tillgängligt överallt?

Inte ännu. Abonnemang på Ride Pass är för närvarande endast tillgängliga på vissa marknader. Vi kommer att meddela dig när det finns nya Ride Pass tillgängliga i ditt område. Ride Pass kan endast användas i ditt inköpsland.

Hur länge kommer åkpassabonnemanget att vara tillgängligt?

Om du har köpt ett abonnemang på Ride Pass kommer det att gälla under den angivna perioden och kommer automatiskt att förnyas automatiskt för samma tidsperiod som den ursprungliga abonnemangsperioden och kommer att fortsätta på obestämd tid tills du utövar din rätt att säga upp abonnemanget på Ride Pass. Se mer information om det Ride Pass-abonnemang som du har köpt i kampanjsektionen i Bird-appen.

Bird förbehåller sig rätten att avbryta tillgängligheten till programmet för åkpassabonnemang eller någon särskild typ av åkpassabonnemang, eller att ändra priserna eller andra villkor för åkpassabonnemanget, inklusive behörighetskriterier, när som helst och efter eget gottfinnande med 14 dagars varsel. Du har rätt att säga upp åkpassabonnemanget om du inte vill fortsätta med de ändrade villkoren.

Pris

Priset för abonnemanget såväl som eventuella begränsningar av detsamma kommer att kommuniceras till dig i appen innan du genomför ditt köp. Abonnemangsavgiften betalas i förskott.

Abonnemang kan inte användas tillsammans med andra kampanjerbjudanden eller andra rabatter. Då och då kan Bird erbjuda kostnadsfria provperioder eller rabatter på abonnemangsavgiften. Sådana rabatter eller kampanjer är engångserbjudanden och gäller endast under en begränsad tid. Mer information hittar du i appen.

Betalningsmetoder.

Köp av Ride Pass-abonnemang görs via en separat transaktion med din föredragna betalningsmetod istället för ett avdrag från din Bird Wallet. Betalningsinformation hittar du på sidan Betalningsmetod. Om du ändrar din betalningsmetod till Apple Pay, Google Pay eller om du använder ett annat kort än vad du gjort tidigare kommer vi att debitera kommande turer enligt det betalningsalternativet.

Om din betalningsmetod nekas kommer Bird att göra flera försök att samla in eventuella avgifter som tillkommer Bird från din betalningsmetod och kommer att be dig om en ny betalningsmetod, men Bird förbehåller sig rätten att avsluta ditt Ride Pass-abonnemang eller begränsa din användning av Ride Pass-abonnemanget när som helst tills det är säkert att du har tillräckligt med pengar på din betalningsmetod.

Om din betalningsmetod blir ogiltig eller om abonnemangsavgiften av någon anledning vägras måste du förse oss med en ny giltig betalningsmetod inom 24 timmar efter avslaget, annars avslutas ditt åkpassabonnemang och/eller användningen begränsas. Du kommer inte att återbetalas för den tid som din betalningsmetod är ogiltig.

Ansvarsfriskrivning

Åkpassabonnemanget kan vara otillgängligt eller avbrytas då och då av skäl som ligger utom Birds kontroll. Bird kan inte hållas ansvariga för eventuella fel, oriktigheter, avbrott, defekter, raderingar, förseningar eller förstörelse som uppstår därav.

 

RIDER PASS-ABONNEMANGET GES ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET” UTAN NÅGON GARANTI ELLER FÖRESKRIVNINGAR AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.Var denna artikel till hjälp?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan