Unlocking Powerkits

Powerkits zullen nu automatisch worden unlocked en verzonden, gebaseerd op je mogelijkheden voor het meerdere keren per week opladen en vrijlaten van je Birds voor 7.00 uur en het gepast vrijlaten van volledig opgeladen Birds in de Nesten.

Blijf opladen en vrijlaten voor 7.00 uur en je zult spoedig een nieuwe zending van ons ontvangen.

Was dit artikel nuttig?

Have more questions? Submit a request / issue