Bird+‎ תנאים והגבלות

בערים מסוימות, ייתכן שמינוי Bird+‎ יהיה זמין באפליקציית Bird. מחיר המינוי בשילוב עם הגבלות כלשהן (כגון מספר רכיבות מרבי בתקופת המינוי או משך זמן מרבי של כל רכיבה) יוצגו לכם באפליקציה. 

לצפייה באפשרויות  של מינוי Bird+‎ שזמינות עבורכם כעת:

 • פתחו את האפליקציה ולנווט לתפריט.
 • לחצו על Bird+‎ בתפריט הצד.
 • שימו לב לאפשרויות הזמינות ולתנאים הקשורים למינויים.
 • עקבו אחר ההנחיות באפליקציה כדי לרכוש מינוי Bird+‎ או כדי להתחיל את תקופת הניסיון חינם.  

רוכבים יכולים להתחיל את תקופת הניסיון חינם של Bird+‎ ל-30 יום ולקבל את החיוב עבור מינוי Bird+‎ בסוף תקופת הניסיון חינם אם לא ביטלו. תקופת ניסיון חינם אחת למכשיר

מינוי Bird+‎ יתחדש אוטומטית, אלא אם תודיעו ל-Bird שאתם מנצלים את זכותכם לבטל את מינוי Bird+‎.

תוכלו לבטל את מינוי Bird+‎ בכל עת דרך האפליקציה ( תפריט > Bird+‎ > מינוי Bird+‎ הפעיל שלכם). המינוי יסתיים לצמיתות בתום תקופת החידוש הנוכחית ולא תהיו זכאים להחזר עבור יתרת תקופת החידוש הנוכחית. מנוי Bird+‎ ימשיך להיות זמין עבורכם עד תום התקופה הנוכחית.

אם הביטול מתבצע במהלך תקופת הניסיון חינם, ההטבות יסתיימו מייד. 

השימוש בכלים של Bird כפוף לתנאי הסכם השכירות החלים.

שימו לב:

 • רק מי שרכש/ה את מינוי Bird+‎ יכול/ה להשתמש בו, באמצעות המכשיר שבו הוא נרכש בלבד. לא ניתן לשתף את המינוי או להשתמש בו להפעלת רכיבות עבור אחרים. 
 • מינוי Bird+‎ זמין בשווקים נבחרים בלבד וניתן להשתמש בו רק באותם שווקים שבו נרכש. 
 • אין להשתמש במינוי Bird+‎ למטרות מסחריות (כגון שירותי משלוחים).
 • מינוי Bird+‎ מכסה רכיבות שהתחילו לאחר רכישת מינוי Bird+‎.
 • עבור רכיבות קבוצתיות, הרכיבה של המארח/ת מכוסה על ידי מינוי Bird+‎. רכיבות של אורחים אינן מכוסות על ידי מינוי Bird+‎ והחיוב עבורן יתבצע לפי התעריף הרגיל.
 • עבור רכיבות שעולות על הזמן המוקצה לרכיבה יתבצע חיוב לפני התעריף הרגיל. 
 • אם הרכיבה קצרה ממשך הזמן המרבי, יתרת הזמן שלא נוצלה לא תישמר לרכיבות הבאות.
 • לא ניתן לשלב מינוי Bird+‎ עם כל מבצע אחר.
 • לא ניתן לקבל החזר עבור Bird+‎ אלא אם כן המינוי הופסק במהלך תקופת הניסיון חינם.  
 • שימוש מופרז, בכוונת מרמה או ניצול לרעה תוך הפרה של תנאי הסכם השכירות או של תנאים אלה עלול להוביל להפסקת מינוי Bird+‎ ואובדן היתרה.
 • הזמנות של מינוי Bird+‎ שבוטלו, פג תוקפן ואינן מביאות לנסיעה אינן מכוסות. החיובים על הזמנות שבוטלו/פג תוקפן באחריותכם.

מהו מינוי Bird+‎?

מינוי Bird+‎ הוא מוצר בתשלום מראש שמתחדש אוטומטית ומאפשר לכם להשתמש בכלים של Bird בתעריף מוזל ולקבל הטבות נוספות.

מינוי Bird+‎ יתחדש אוטומטית לפרקי זמן זהים לתקופת מינוי Bird+‎ המקורית, ויימשך לזמן בלתי מוגבל עד שתבטלו את מינוי Bird+‎ לפני מועד החידוש האוטומטי הבא.

לדוגמה, מינוי שחרור נעילה חודשי יעניק לכם פטור מתשלום על התחלת רכיבה למשך חודש (30 יום) ובסיומו, המינוי יתחדש לתקופה של חודש נוסף (30 יום), אלא אם תבטלו את המינוי לפני מועד החידוש האוטומטי הבא.

אפשר להחזיק ביותר ממינוי Bird+‎ אחד?

לא, ניתן להחיל מינוי Bird+‎ אחד בלבד לכל חשבון רוכב בכל זמן נתון.

האם מינוי Bird+‎ זמין בכל מקום?

עדיין לא. מינויי Bird+‎ זמינים כרגע בשווקים נבחרים בלבד. אנחנו מבטיחים להודיע כשמינויי Bird+‎ יהיו זמינים באזור שלכם. מינוי Bird+‎ ניתן לשימוש רק במדינה שבה נרכש.

לכמה זמן מינוי Bird+‎ יהיה זמין?

אם רכשתם מינוי Bird+‎, הוא יישאר בתוקף למשך התקופה המוגדרת ויתחדש אוטומטית לפרקי זמן זהים לתקופת המינוי המקורית, ויימשך לזמן בלתי מוגבל עד שתנצלו את זכותכם לבטל את מינוי Bird+‎. מידע נוסף על מינוי הרכיבה שרכשתם במקטע הקופונים באפליקציית Bird.

חברת Bird שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הזמינות של תוכנית מינוי Bird+‎ או של כל סוג מסוים של מינוי Bird+‎, או לשנות את המחיר או תנאים אחרים של מינוי Bird+‎, לרבות קריטריוני זכאות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתרעה של 14 יום מראש. שמורה לכם הזכות לבטל את מנוי הרכיבה אם אינכם מעוניינים להמשיך בתנאים החדשים.

מחיר

מחיר המינוי בשילוב עם הגבלות כלשהן של מינוי Bird+‎ יוצגו לכם באפליקציה לפני הרכישה. יש לשלם את דמי המינוי מראש.

לא ניתן להשתמש במינויים בשילוב עם מבצעים נוספים או הנחות אחרות. מעת לעת, ייתכן שחברת Bird תציע הנחות על מחיר המינוי. הנחות או מבצעים אלה מהווים הצעה חד-פעמית לזמן מוגבל בלבד. פרטים נוספים זמינים באפליקציה.

אמצעי תשלום

רכישת מינוי Bird+‎ מתבצעת כעסקה נפרדת באמצעות אמצעי התשלום המועדף עליכם, ולא באמצעות ניכוי מה-Bird Wallet. לקבלת מידע על תשלומים, בקרו בדף בנושא אמצעי תשלום. אם החלפתם את אמצעי התשלום ל-Apple Pay או Google Pay או אם אתם משתמשים בכרטיס שונה מזה שבו השתמשתם בעבר, נשתמש באפשרות החיוב הזאת עבור הרכיבות הבאות שלכם.

אם אמצעי התשלום שלכם נדחה, חברת Bird תבצע מספר ניסיונות לגבות תשלומים שטרם נפרעו מאמצעי התשלום ותבקש מכם להגדיר אמצעי תשלום חדש. עם זאת, חברת Bird שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מינוי הרכיבה שלכם או להגביל את השימוש שלכם במינוי בכל עת, עד שתקבע שיש מספיק כסף באמצעי התשלום שלכם.

אם אמצעי התשלום שלכם אינו בתוקף או אם התקבל סירוב לדמי המינוי מכל סיבה שהיא, עליכם לספק לנו אמצעי תשלום חדש ותקף תוך 24 שעות ממועד הסירוב, אחרת מינוי Bird+‎ שלכם יבוטל או השימוש בו יוגבל. לא יתקבל החזר עבור פרק הזמן שבו אמצעי התשלום לא היה בתוקף.

הגבלת אחריות

ייתכן שמינוי Bird+‎ יופסק או לא יהיה זמין מעת לעת מסיבות שאינן בשליטתה של חברת Bird. חברת Bird אינה אחראית לכל שגיאה, חוסר דיוק, שיבוש, פגם, מחיקה, עיכוב או נזק שייגרמו מכך.

 

מינוי BIRD+‎ ניתן כמות שהוא ובהתאם לזמינות, ללא כל מצג או התחייבות מכל סוג, מפורש או משתמע, לרבות התחייבות לסחירות והתאמה לייעוד מסוים.

 

 

האם מאמר זה עזר לך?

יש לכם שאלות נוספות? שלחו בקשה