תנאי שימוש למינוי רכיבה

 

השימוש בקורקינטים של Bird כפוף לתנאי הסכם השכירות החלים. 

שימו לב:

 • מנוי רכיבה מכסה אך ורק קורקינטים, ולא אופניים. 
 • מינוי Ride Pass ניתן לשימוש רק על ידי הרוכש, במכשיר שבו נרכש. לא ניתן לשתף אותו או להשתמש בו להפעלת רכיבות עבור אחרים. 
 • מנוי רכיבה זמין בשווקים נבחרים בלבד וניתן להשתמש בו רק באותם שווקים. 
 • אין להשתמש במנוי רכיבה למטרות מסחריות (כגון שירותי משלוחים).
 • מנוי רכיבה מכסה רכיבות שמתחילות לאחר קניית המנוי.
 • עבור רכיבות קבוצתיות, הרכיבה של המארח מכוסה תחת המנוי. רכיבות של אורחים לא מכוסות בידי מנוי רכיבה ויגבו עליהן תשלום רגיל.
 • רכיבות שעולות על הזמן המוקצה לרכיבה יעלו את הסכום הרגיל.
 • אם הרכיבה קצרה ממשך הזמן המרבי, יתרת הזמן שלא נוצלה לא תישמר לרכיבות הבאות.
 • לא ניתן לשלב מנוי רכיבה עם כל מבצע אחר.
 • לא ניתן לקבל החזר על מנוי רכיבה. 

כדי לצפות באפשרויות של מנוי רכיבה שזמינות עבורך כעת:

 1. יש לפתוח את האפליקציה ולנווט לתפריט.
 2. יש ללחוץ על „מנוי רכיבה“ בתפריט הצד.
 3. יש לשים לב לאפשרויות הזמינות ולתנאים הקשורים למינויים.
 4. לקניית המנוי יש לעקוב אחר ההנחיות באפליקציה. 

לתשומת לבכם, שימוש כוזב או חורג או ניצול לרעה תוך הפרה של תנאי הסכם השכירות או של תנאים אלה עלול להוביל להפסקת מנוי הרכיבה ואובדן היתרה. Bird שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הזמינות של תוכנית מנוי הרכיבה או של כל סוג מסוים של מנוי רכיבה, או לשנות את המחיר או תנאים אחרים של מנוי הרכיבה, כולל קריטריוני זכאות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מהו מנוי רכיבה?

מנוי רכיבה הוא מוצר משולם מראש שמאפשר לכם להשתמש בכלים של Bird בתעריף מוזל למשך זמן מוגדר.

לדוגמה, מנוי שחרור נעילה חודשי עשוי לפטור אתכם מתשלום דמי התחלה למשך חודש אחד (30 ימים).

האם אפשר להחזיק ביותר ממנוי רכיבה אחד?

לא, ניתן להחיל מנוי רכיבה אחד בלבד לכל חשבון רוכב בכל רגע נתון.

האם מנוי רכיבה זמין בכל מקום?

עדיין לא. מנויי רכיבה זמינים כרגע בשווקים נבחרים בלבד. אנחנו מבטיחים להודיע כשמנויי רכיבה חדשים יהיו זמינים באזור שלכם. מנוי רכיבה ניתן לשימוש רק במדינה שבו נרכש.

לכמה זמן מנוי הרכיבה יהיה זמין?

אם רכשתם מנוי רכיבה, הוא יישאר בתוקף למשך פרק הזמן שצוין. קבלו מידע נוסף על מנוי הרכיבה שרכשתם במקטע הקופונים באפליקציית Bird.

Bird שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הזמינות של תוכנית מנוי הרכיבה או של כל סוג מסוים של מנוי רכיבה, או לשנות את המחיר או תנאים אחרים של מנוי הרכיבה, כולל קריטריוני זכאות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

האם ניתן לשתף את מנוי הרכיבה?

מינוי Ride Pass ניתן לשימוש רק על ידי הרוכש, במכשיר שבו נרכש. לא ניתן לשתף אותו או להשתמש בו להפעלת רכיבות עבור אחרים. 

כל תשלום עבור שימוש שחורג מעבר למנוי הרכיבה יחויב מאמצעי התשלום המועדף עליכם או אם יש לכם יתרת זכות, התשלום ינוכה מה-Bird Wallet שלכם.

לתשומת לבכם, שימוש כוזב או חורג או ניצול לרעה תוך הפרה של תנאי הסכם השכירות או של תנאים אלה עלול להוביל להפסקת מנוי הרכיבה. כמו כן, אין להשתמש במנוי רכיבה למטרות מסחריות (כגון שירותי משלוחים). 

אמצעי תשלום.

רכישת מנוי רכיבה מתבצעת כעסקה נפרדת באמצעות אמצעי התשלום המועדף עליכם, ולא באמצעות ניכוי מה-Bird Wallet. לקבלת מידע על תשלומים, בקרו בדף בנושא אמצעי תשלום. אם החלפתם את אמצעי התשלום ל-Apple Pay או Google Pay או אם אתם משתמשים בכרטיס שונה מזה שבו השתמשתם בעבר, נשתמש באפשרות החיוב הזאת עבור הרכיבות הבאות שלכם. 

מנוי רכיבהמינויתנאים והתניות

 

בערים מסוימות, ייתכן שמינוי Ride Pass יהיה זמין דרך אפליקציית Bird. מחיר המינוי בשילוב עם הגבלות כלשהן (כגון מספר רכיבות מרבי בתקופת המינוי או משך זמן מרבי של כל רכיבה) יוצגו לכם באפליקציה. 

כדי לצפות באפשרויות של מנוי רכיבה שזמינות עבורך כעת:

 1. יש לפתוח את האפליקציה ולנווט לתפריט.
 2. יש ללחוץ על „מנוי רכיבה“ בתפריט הצד.
 3. יש לשים לב לאפשרויות הזמינות ולתנאים הקשורים למינויים.
 4. לקניית מנוי רכיבה יש לעקוב אחר ההנחיות באפליקציה.  

מנוי הרכיבה כפוף לחידוש אוטומטי, אלא אם תודיעו ל-Bird שאתם מנצלים את זכותכם לבטל את מנוי הרכיבה.

תוכלו לבטל את מנוי הרכיבה בכל עת דרך האפליקציה ( תפריט > מנוי רכיבה > מנוי הרכיבה הפעיל שלכם). המנוי יסתיים לצמיתות בתום תקופת החידוש הנוכחית ולא תהיו זכאים להחזר עבור יתרת תקופת החידוש הנוכחית. מנוי הרכיבה ימשיך להיות זמין לכם עד תום התקופה הנוכחית.

השימוש בכלים של Bird כפוף לתנאי הסכם השכירות החלים.

שימו לב:

 • מנוי רכיבה מכסה אך ורק קורקינטים, ולא אופניים. 
 • מינוי Ride Pass ניתן לשימוש רק על ידי הרוכש, במכשיר שבו נרכש. לא ניתן לשתף אותו או להשתמש בו להפעלת רכיבות עבור אחרים. 
 • מנוי רכיבה זמין בשווקים נבחרים בלבד וניתן להשתמש בו רק באותם שווקים. 
 • אין להשתמש במינוי Ride Pass למטרות מסחריות (כגון שירותי משלוחים).
 • מנוי רכיבה מכסה רכיבות שהתחילו לאחר רכישת מנוי רכיבה.
 • עבור רכיבות קבוצתיות, הרכיבה של המארח מכוסה תחת המנוי. רכיבות של אורחים לא מכוסות בידי מנוי רכיבה ויגבו עליהן תשלום רגיל.
 • רכיבות שעולות על הזמן המוקצה לרכיבה יעלו את הסכום הרגיל.
 • אם הרכיבה קצרה ממשך הזמן המרבי, יתרת הזמן שלא נוצלה לא תישמר לרכיבות הבאות.
 • לא ניתן לשלב מנוי רכיבה עם כל מבצע אחר.
 • לא ניתן לקבל החזר על מנוי רכיבה.
 • שימוש כוזב או חורג או ניצול לרעה תוך הפרה של תנאי הסכם ההשכרה או של תנאים אלה עלול להוביל להפסקת מינוי הרכיבה ואובדן היתרה.

מהו מינוי Ride Pass?

מנוי הרכיבה הוא מוצר משולם מראש שכפוף לחידוש אוטומטי שמאפשר לכם להשתמש בכלים של Bird בתעריף מוזל.

מנוי הרכיבה יחודש אוטומטית לפרק זמן זהה לפרק הזמן במנוי הרכיבה המקורי, ויימשך באופן רציף עד שתבטלו את מנוי הרכיבה לפני תאריך החידוש האוטומטי הבא.

לדוגמה, מנוי שחרור נעילה חודשי יעניק לכם פטור מתשלום על התחלת רכיבה למשך חודש אחד (30 יום) ואחרי חודש אחד, המנוי יחודש לחודש אחד (30 יום), אלא אם תבטלו את המנוי לפני תאריך החידוש האוטומטי הבא. 

האם אפשר להחזיק ביותר ממינוי Ride Pass אחד?

לא, ניתן להחיל מנוי רכיבה אחד בלבד לכל חשבון רוכב בכל רגע נתון.

האם מינוי Ride Pass זמין בכל מקום?

עדיין לא. מינויי Ride Pass זמינים כרגע בשווקים נבחרים בלבד. נדאג לעדכן אתכם כאשר מינויי Ride Pass חדשים יהיו זמינים באזור שלכם. ניתן להשתמש ב-Ride Pass רק במדינה שבה נרכש. 

לכמה זמן מנוי הרכיבה יהיה זמין?

אם רכשתם מינוי Ride Pass, הוא יישאר בתוקף למשך התקופה המוגדרת ויתחדש אוטומטית לפרקי זמן זהים לתקופת המינוי המקורית, ויימשך באופן רציף עד שתנצלו את זכותכם לבטל את מינוי Ride Pass. תוכלו לקבל מידע נוסף על מינוי Ride Pass במקטע 'קידום מכירות' באפליקציית Bird.

Bird שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הזמינות של תוכנית מנוי הרכיבה או של כל סוג מסוים של מנוי רכיבה, או לשנות את המחיר או תנאים אחרים של מנוי הרכיבה, כולל קריטריוני זכאות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתרעה של 14 יום מראש. שמורה לכם הזכות לבטל את מנוי הרכיבה אם אינכם מעוניינים להמשיך בתנאים החדשים.

מחיר

מחיר המנוי בשילוב עם הגבלות כלשהן של מנוי הרכיבה יוצגו לכם באפליקציה לפני הרכישה. יש לשלם את דמי המנוי מראש.

לא ניתן להשתמש במנויים בשילוב עם מבצעים נוספים או הנחות אחרות. מעת לעת, Bird עשויה להציע תקופות ניסיון בחינם או הנחות על מחיר המנוי. הנחות או מבצעים אלה מהווים הצעה חד-פעמית לזמן מוגבל בלבד. פרטים נוספים זמינים באפליקציה.

אמצעי תשלום.

רכישת מנוי רכיבה מתבצעת כעסקה נפרדת באמצעות אמצעי התשלום המועדף עליכם, ולא באמצעות ניכוי מה-Bird Wallet. לקבלת מידע על תשלומים, בקרו בדף בנושא אמצעי תשלום. אם החלפתם את אמצעי התשלום ל-Apple Pay או Google Pay או אם אתם משתמשים בכרטיס שונה מזה שבו השתמשתם בעבר, נשתמש באפשרות החיוב הזאת עבור הרכיבות הבאות שלכם.

אם אמצעי התשלום שלכם נדחה, Bird תבצע מספר ניסיונות לגבות תשלומים שטרם נפרעו מאמצעי התשלום ותבקש מכם להגדיר אמצעי תשלום חדש, אך Bird שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מנוי הרכיבה שלכם או להגביל את השימוש שלכם במינוי בכל עת, עד שתוכל לוודא שיש מספיק כספים זמינים באמצעי התשלום שלכם.

אם אמצעי התשלום שלכם אינו בתוקף עוד, או אם התקבל סירוב לדמי המינוי מכל סיבה שהיא, עליכם לספק לנו אמצעי תשלום חדש ותקף בתוך 24 שעות ממועד הסירוב, אחרת מנוי הרכיבה שלכם יבוטל ו/או השימוש בו יוגבל. לא יתקבל החזר עבור פרק הזמן שבו אמצעי התשלום לא היה בתוקף.

הגבלת אחריות

ייתכן שמנוי הרכיבה שלכם יופסק או לא יהיה זמין מעת לעת מסיבות שאינן בשליטתה של Bird. Bird אינה אחראית לכל שגיאה, חוסר דיוק, שיבוש, פגם, מחיקה, עיכוב או נזק שייגרמו מכך.

 

מנוי רכיבה מסופק "כפי שהוא" ו"כפי שזמין", ללא כל התחייבות או מצג מכל סוג, מפורש או משתמע, לרבות התחייבות לסחירות והתאמה לייעוד מסוים.
האם מאמר זה עזר לך?

יש לכם שאלות נוספות? שלחו בקשה