Ik heb een beschadigde of niet-werkende Bird gevonden - Wat moet ik doen?

Als je een mogelijk beschadigde of niet-werkende Bird tegenkomt, ga dan op de normale manier te werk: Vangen, opladen en ‘s ochtends in een Nest vrijlaten. Laat de Bird, tenzij er schade aan de batterij of de bedrading is, 's nachts opladen, zelfs als de Bird niet lijkt op te laden.

Als je geen betaling ziet na het vrijlaten in een Nest, dien dan een verzoek in met de volgende informatie:

1) Bird-ID(s)
2) Beschrijving van de schade.

3) Een foto van de schade, of een foto van de batterij wanneer Bird is aangesloten.
4) Als de Bird offline is, verstuur dan ook het adres van het Nest 

Als de optie "beschadigd of niet-werkend" niet aanwezig is, wil dit zeggen dat de Bird al gemarkeerd is. Een van onze Mechanics zal zich erover ontfermen.

Was dit artikel nuttig?

Have more questions? Submit a request / issue