Aanmelden om een Mechanic te worden

Gebruik de volgende link om je aan te melden om een Mechanic te worden bij Bird:
https://birdrides.typeform.com/to/JcOQgJ?role=mechanic

Opmerking: Je kunt niet tegelijkertijd Charger en Mechanic zijn.

Was dit artikel nuttig?

Have more questions? Submit a request / issue