הטלפון מת או נגמרה הסוללה שלו?

עקוב

הערות

0 הערות

היכנס למערכת כדי להגיב.