עדכון מספר תעודת הזהות/מספר העובד שלי

כדי לעדכן את מספר תעודת הזהות שלך בתיק, שלח בקשת עזרה להלן הכוללת את ארבע הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות, ונציג יעדכן את חשבון התשלומים שלך.

הערה: נא לא לשלוח את המספר המלא של תעודת הזהות בבקשת העזרה, אלא את ארבע הספרות האחרונות בלבד.

האם מאמר זה עזר לך?

יש לכם שאלות נוספות? שלחו בקשה